450 rokov pôsobenia jezuitov na Slovensku. Diskusia s d.p. Bernardom Mišovičom, SJ, v Ivanke p.D.

Jezuiti, oficiálne Spoločnosť Ježišova (lat. Societas Jesu) pôsobia na území Slovenska už 450 rokov. Prvý krát prišli do Trnavy v r. 1561, len 21 rokov po svojom oficiálnom založení sv. Ignácom z Loyoly. Po požiari ich kolégia v r. 1567 odišli, vrátili sa v r. 1615. Až do ich zrušenia v r. 1773 u nás vyorali záslužnú brázdu na poli vzdelania (Trnava, Humenné…), kultúry a náboženstva. Po obnovení rehole v roku 1814 sa vrátili aj na Slovensko. Počas 19. a 20. storočia bola ich činnosť požehnaním, spomeňme iba moderné slovenské dejiny, kde mená jezuitov ako Kolakovič,  biskupi Hnilica či Korec a mnohí ďalší predstavujú to najlepšie, čo sme doma mali (máme). 

D.p. Bernard Mišovič, SJ, opätovne pôsobiaci v kaštieli v Ivanke pri Dunaji, je neuveriteľný zjav. Teda nielen impozantným výzorom, ale aj hlbokými vedomosťami a svojou vierou. Vyštudovaný geofyzik emigroval v r. 1981. Cez viaceré krajiny sa dostal do Ríma. Vstúpil k jezuitom, bol vysvätený za kňaza. Pôsobil na viacerých miestach, napríklad aj v kanadskom Toronte (o.i. postavil kostol…). Pripravil nám veľmi zaujímavú exkurziu ivanského kaštieľa, na ktorý si vraj kvôli Obrenovičovi brúsia zuby Srbi (dokončenie opráv kaštieľa si údajne vyžiada ešte 5 mil. €, no už teraz je jednoznačne v najlepšom stave v porovnaní s kaštieľmi na okolí – Bernolákovo, Malinovo, Tomášov…). Po prehliadke sme s Bernardom pri víne predebatovali históriu rehole s dôrazom na naše územie ako aj jezuitskú spiritualitu založenú na duchovných cvičeniach sv. Ignáca. Vskutku výnimočný večer.

PS. V ivanskom jezuitskom senioráte žije páter Ferdinand Takáč, SJ (o.i. 5 rokov komunistického žalára…), ktorý je jedným z posledných žijúcich ľudí, ktorí osobne poznali „mysteriózneho“ Kolakoviča. Radi by sme si s ním v blízkej dobe podebatovali, čo nám Bernard vrelo odporúča.

Plepo

(Visited 708 times, 1 visits today)

Stalo sa...

19. 1. 1948

V Martine zomrel prozaik, literárny historik a kritik, jazykovedec, publicista, redaktor, doživotný správca Matice slovenskej, univerzitný profesor Jozef Škultéty. Narodil sa 25. novembra 1853 v Potoku. Za národnú a politickú činnosť, v ktorej obhajoval svojbytnosť slovenského národa, bol perzekvovaný. Národné noviny redigoval 38 rokov, Slovenské pohľady 26 rokov. Stručný výber z jeho veľkého diela obsahuje sedem obsiahlych zväzkov. Bol členom viacerých zahraničných vedeckých spoločností.

19. 1. 1949

Prezident Gottwald prijal delegáciu katolíckych biskupov (Matocha, Trochta, Nécsey), ktorí mu predložili desaťbodové memorandum o krivdách voči katolíckej Cirkvi.

19. 1. 1993

Slovenská republika, ktorú hneď po vyhlásení samostatnosti uznalo 91 štátov, bola na odporúčanie Bezpečnostnej rady OSN prijatá do Organizácie spojených národov ako jej 180. členský štát.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo