Debata s historikmi okolo ÚPN

Opäť sme sa raz mohli presvedčiť, že partia mladých historikov pôsobiacich v ÚPN je nielen odborne erudovaná a vidno za nimi peknú prácu v podobe kníh, časopisu, webu atď, ale aj ľudsky príjemná. Radosť debatovať o nedávnej neradostnej minulosti. 

Predseda správnej rady Petranský je zvolený parlamentom do r. 2013. No zdá sa, že ani táto kontinuita Ústavu, ktorý nemá momentálne jedinej podpory ani sprava, ani zľava, sa nezachová, lebo Ústav ako taký šliape na otlaky svojou prácou politikom šrégom cez celé spektrum. Človek by si myslel, že v relatívne priaznivej dobe vlády „pravice“ sa situácia stabilizuje a začne sa napr. zverejňovanie všetkých členov KSČ. No nezačne. Politickej objednávky nieto, navyše sa cez strany snažia z najvyšších miest štátu Ústav ovládnuť. Aj malý koláč (cca 1,3 mil € ročný rozpočet) je pre politicky nominovaných členov spávnej rady zaujímavý, lebo iba na odmeny pre nich sa stratí cca tretina (sú aj horšie odhady), takže na samotnú vedu, bádanie, archivárstvo, platy zamestnancov a výstupy ostáva LTT.

Čo treba povedať: výmena súčasného vedenia, ktoré sa podľa nás osvedčilo (spomeňme si na zverejnenie zločinca Slotu spredu, zboku a z profilu atď) pred skončením zákonného funkčného obdobia bude signálom, že nezávislosť inštitúcie nebude. To by nebola zlá správa len pre SK „obec historickú“, ale aj pre širokú verejnosť, ktorej záleží na „národnej pamäti“.

V každom prípade, Ústavu od vzniku z čias Jána Langoša treba za doteraz vykonanú prácu vysloviť vďaku.

Plepo

Obrázok: www.webnoviny.sk

(Visited 355 times, 1 visits today)

Stalo sa...

20. 1. 1928

Vláda Československej republiky schválila 'Modus vivendi', dohodu medzi ČSR a Svätou stolicou, ktorou sa zakončilo trojročné obdobie napätia medzi Cirkvou a štátom.

20. 1. 1939

Prezident republiky Dr. Hácha na návrh Slovenského snemu vymenoval tretiu vládu Slovenskej krajiny. Jej predsedom bol opäť Dr. Jozef Tiso, ktorý zastával aj funkciu ministra vnútra. Ďalšími členmi tretej slovenskej autonómnej vlády boli: minister školstva Jozef Sivák, minister hospodárstva Dr. Mikuláš Pružinský, minister financií Pavol Teplanský, minister dopravy Dr. Ferdinand Durčanský a minister spravodlivosti Dr. Miloš Vančo. V tejto vláde zo šiestich ministrov dvaja (30 %) neboli členmi HSĽS.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo