Debata s historikmi okolo ÚPN

Opäť sme sa raz mohli presvedčiť, že partia mladých historikov pôsobiacich v ÚPN je nielen odborne erudovaná a vidno za nimi peknú prácu v podobe kníh, časopisu, webu atď, ale aj ľudsky príjemná. Radosť debatovať o nedávnej neradostnej minulosti. 

Predseda správnej rady Petranský je zvolený parlamentom do r. 2013. No zdá sa, že ani táto kontinuita Ústavu, ktorý nemá momentálne jedinej podpory ani sprava, ani zľava, sa nezachová, lebo Ústav ako taký šliape na otlaky svojou prácou politikom šrégom cez celé spektrum. Človek by si myslel, že v relatívne priaznivej dobe vlády „pravice“ sa situácia stabilizuje a začne sa napr. zverejňovanie všetkých členov KSČ. No nezačne. Politickej objednávky nieto, navyše sa cez strany snažia z najvyšších miest štátu Ústav ovládnuť. Aj malý koláč (cca 1,3 mil € ročný rozpočet) je pre politicky nominovaných členov spávnej rady zaujímavý, lebo iba na odmeny pre nich sa stratí cca tretina (sú aj horšie odhady), takže na samotnú vedu, bádanie, archivárstvo, platy zamestnancov a výstupy ostáva LTT.

Čo treba povedať: výmena súčasného vedenia, ktoré sa podľa nás osvedčilo (spomeňme si na zverejnenie zločinca Slotu spredu, zboku a z profilu atď) pred skončením zákonného funkčného obdobia bude signálom, že nezávislosť inštitúcie nebude. To by nebola zlá správa len pre SK „obec historickú“, ale aj pre širokú verejnosť, ktorej záleží na „národnej pamäti“.

V každom prípade, Ústavu od vzniku z čias Jána Langoša treba za doteraz vykonanú prácu vysloviť vďaku.

Plepo

Obrázok: www.webnoviny.sk

(Visited 355 times, 1 visits today)

Stalo sa...

19. 1. 1948

V Martine zomrel prozaik, literárny historik a kritik, jazykovedec, publicista, redaktor, doživotný správca Matice slovenskej, univerzitný profesor Jozef Škultéty. Narodil sa 25. novembra 1853 v Potoku. Za národnú a politickú činnosť, v ktorej obhajoval svojbytnosť slovenského národa, bol perzekvovaný. Národné noviny redigoval 38 rokov, Slovenské pohľady 26 rokov. Stručný výber z jeho veľkého diela obsahuje sedem obsiahlych zväzkov. Bol členom viacerých zahraničných vedeckých spoločností.

19. 1. 1949

Prezident Gottwald prijal delegáciu katolíckych biskupov (Matocha, Trochta, Nécsey), ktorí mu predložili desaťbodové memorandum o krivdách voči katolíckej Cirkvi.

19. 1. 1993

Slovenská republika, ktorú hneď po vyhlásení samostatnosti uznalo 91 štátov, bola na odporúčanie Bezpečnostnej rady OSN prijatá do Organizácie spojených národov ako jej 180. členský štát.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo