Postavili sme pamätník nad Račou

Podarilo sa! Skvelým zaangažovaním mnohých sa nám podarilo postaviť dôstojný pamätník na mieste pádu bulharského lietadla (1966) na Sakrakopci nad Račou. A popri tom si na Márovej búde pripraviť milú akciu s excelentným gulášom, po ktorom sa len tak zaprášilo. Neviem, či sa v histórii Istropolitanu uskutočnila akcia s väčšou účasťou a zmysluplnejším poslaním.

Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu, úprimne ďakujem. Menovať asi nemá zmysel, za všetkých spomeniem aspoň Jara… Organizačná, stavebná, kuchárska či náboženská „sekcia“ až na pár drobností do seba skvelo, priam zázračne klapli. Obrovský náboj celému podujatiu dodala účasť pozostalých, ktorí merali cestu až od Sofie. A tiež prítomnosť bulharského popa, ktorý svojim požehnaním stavby a aj nás prítomných dodal tomu celému kus transcendentna. Musím povedať, že dojatý som nebol len ja…

Vďaka Vám, priatelia, za skvostnú sobotu!

Plepo

Články:

Na Sakrakopci je pamätník

Najväčšia letecká katastrofa má pri Rači konečne pomník

Letecké nešťastie nad Račou pripomína kamenný kríž

Fotografie:

Fotky z havárie bulharského lietadla z novembra 1966 (c) Ľudovít Havlovič

Fifto Simko’s Photos – Pamatnik zosnulym – Sakrakopec

Rastislav Pavlik’s Photos – Osadenie kríža

Stalo sa...

18. 3. 1939

Predseda vlády Slovenskej republiky Dr. Jozef Tiso bol pozvaný do Viedne, kde mu nemecký kancelár Adolf Hitler predložil svoje požiadavky voči slovenskému štátu, ak má Nemecká ríša prevziať ochranu jeho zvrchovanosti a integrity jeho územia. Išlo vlastne o maskované vojenské obsadenie značnej časti Slovenska a o jeho úplné podriadenie Nemeckej ríši. Dr. Jozef Tiso po vypočutí Hitlera vstal od stola, vyhlásil Hitlerove požiadavky za neprijateľné ('Tohto sa ja nechytám, takúto prácu ja konať nebudem!') a poberal sa na odchod. Hitlerovi spoločníci tŕpli strachom, ako zareaguje ich Führer. Na veľké prekvapenie všetkých Hitler tiež vstal od stola, vykročil za Tisom a povedal, že sú to iba požiadavky jeho generálov, o ktorých možno diskutovať. Potom vyhlásil: 'Zo Slovenska nechcem ani piaď zeme. Tu sa musia Slováci uplatňovať a rozvíjať po svojom: národne, kultúrne a hospodársky. Ručím za plnú samostatnosť a garantujem hranice Slovenska.' Iba po týchto Hitlerových slovách, ktoré si Tiso namieste písomne zaznamenal, sa vrátil k stolu a pokračoval vo vyjednávaní.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo

Kategórie