Milan Nič a Divoký Balkán

V príjemných znovuobjavených priestoroch vinárne Spirit of wine na Obchodnej sme kus prebrali Balkán. S chlapíkom, ktorý ho trošku pozná, pretože tam dlhodobo pôsobil – Milanom Ničom z Pontisu. Stretlo sa nás cca 15.

Milan Nič dal v dňoch Nežnej spolu s Kubíkom „dolu“ boľševika Mináča (toho, ktorého pamätnú dosku s vervou odhaľoval boľševik Paška). Na Balkáne Nič pôsobil pri terajšom ministrovi Lajčákovi. Predstavil nám pár svojich téz (pripravených na papierikoch a lá ťaháky na VŠ). Bosna sa nesmie rozdeliť na etnické časti, uznať Kosovo? (lebo nemáme ako krajina odargumentovaný zmysluplný dôvod na to, prečo nie), Chorvátsko asi podporiť do EÚ (a vôbec debata o rozširovaní Únie), prosrbská politika (ktorú údajne SR preferuje) musí byť vyváženejšia, etnické hranice sú anachronizmom, ako sa má k Balkánu stavať EÚ člen Slovensko s mnohými podobnými problémami… Milan Nič porozprával svoje skúsenosti s balkánskym naturelom, dodržiavaním a prekrúcaním slova, kultúrou či jedlom a podložil to fundovaným historickým exkurzom. Vlastne sme prednedávnom boli s veľkou časťou tohoto regiónu spoluobčania. Balkán však ostáva výbušným, ešte pred 11 rokmi sa tam regulérne bojovalo. Skúsenosť, ktorú naša Stredná Európa nemá od 1945.

Príjemný večierok.

Plepo

(Visited 447 times, 1 visits today)

Stalo sa...

25. 6. 1932

V Trenčianskych Tepliciach sa v dňoch 25. a 26. 6. 1932 konal Kongres mladej slovenskej generácie. Zúčastnilo sa na ňom asi päťsto osôb z celého spektra politických strán a ideologických zameraní. V intenzívnych debatách o stave Slovenska prejavila väčšina prítomných nespokojnosť s vládnym režimom, dožadovala sa rešpektovania demokratických zásad a etických noriem v politike a jednohlasne vyslovila presvedčenie, že Slováci sú samobytný národ, ktorý má právo na politickú, kultúrnu i hospodársku autonómiu v zmysle federatívneho usporiadania spoločného štátu s českým národom.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo