Dišputa o Gréckokatolíckej cirkvi

18. januára 2007 – Svoradov

Vo štvrtok 18. januára 2007 zavítal na Svoradov gréckokatolícky kňaz d. p. Peter Iľko (aj jeho dvaja bratia sú kňazi), ktorý je farárom v dedinke Torysky v okrese Levoča. Spolu s ním a za výdatnej podpory historika seniora Medveďa sme strávili niekoľko príjemných hodín dišputou o histórii Cirkvi, Cyrilovi a Metodovi, rozdelení na Západ a Východ a o samotnej Gréckokatolíckej cirkvi.

Naši vierozvestcovia a spolupatróni Európy svätí Cyril a Metod, ktorí pochádzali z vplyvného a vzdelaného gréckeho prostredia (predstavme si to asi tak, ako keby to boli dnes synovia Ivana Mikloša, pozn. Medveď) si pravdepodobne pri kontakte so služobníctvom osvojili jazyk Slovanov. K nemu pridali mierne modifikované grécke písmená a svojou misiou na územie strednej Európy spôsobili veľký zázrak, z ktorého čerpáme dodnes. Ako rímo a grékokatolíci, tak aj pravoslávni. Vo veľkej miere práve Gréckokatolíci, ktorí (aj keď po rozpade Veľkej Moravy sa cirkevná organizácia hlavne na východe dnešného Slovenska na niekoľko storočí rozpadla) zachovali pre dnešok cirkevný jazyk, blízky Metodovmu. To je úžasné. Schizma z roku 1054, ktorá obom častiam vtedajšieho sveta, ale aj dnešku priniesla smutný rozkol, sa pre gréckych katolíkov skončila v roku 1646 uzavretím Užhorodskej únie. Keď komunisti v roku 1950 oficiálne Gr.kat. cirkev zlikvidovali a chceli z nej spraviť pravoslávnu, nepodarilo sa im to. Ale škôd napáchali veľa a dodnes sú citeľné. Aj o týchto veciach sme počas zaujímavého spolkového večera prehodili pár slov.

Plepo

(Visited 40 times, 1 visits today)

Stalo sa...

20. 1. 1928

Vláda Československej republiky schválila 'Modus vivendi', dohodu medzi ČSR a Svätou stolicou, ktorou sa zakončilo trojročné obdobie napätia medzi Cirkvou a štátom.

20. 1. 1939

Prezident republiky Dr. Hácha na návrh Slovenského snemu vymenoval tretiu vládu Slovenskej krajiny. Jej predsedom bol opäť Dr. Jozef Tiso, ktorý zastával aj funkciu ministra vnútra. Ďalšími členmi tretej slovenskej autonómnej vlády boli: minister školstva Jozef Sivák, minister hospodárstva Dr. Mikuláš Pružinský, minister financií Pavol Teplanský, minister dopravy Dr. Ferdinand Durčanský a minister spravodlivosti Dr. Miloš Vančo. V tejto vláde zo šiestich ministrov dvaja (30 %) neboli členmi HSĽS.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo