Profesor Kolakovič a Anton Neuwirth

V utorok 23. mája 2006 sa v UPC na šturáku v Mlynskej doline konal zaujímavý seminár pri príležitosti stého výročia narodenia profesora Kolakoviča, ktorý s neuveriteľným entuziazmom zorganizovali žijúci členovia Kolakovičovskej „Rodiny“ na čele s pánom Benčekom. Okrem Kolakoviča sa spomínalo aj na jeho žiaka, Antona Neuwirtha.

 

Kolakovič, vlastným menom Poglajen (SJ), bol zjavne fascinujúcou postavou, keď 60 rokov po jeho odchode zo Slovenska (pôsobil tu 2,5 roka, z toho ½ v lesoch medzi partizánmi) jeho žiaci, dnes starci, zorganizujú seminár s účasťou okolo 300 ľudí. Vyštudoval na Západe, pôsobil v Chorvátsku, na falošný pas ušiel pred SS na Slovensko, kritizoval tu fungujúcu vládu na najcitlivejšom mieste – politickom katolicizme, krutú zimu 44-45 prežil v lesoch a hlavne vybudoval „Rodinu“. Pripravil svojich žiakov na život v totalite. V roku 1946 naskočil do už idúceho vlaku „smer civilizovaný svet“ a nik (na Slovensku) ho viac nevidel. Traduje sa, že bol v Rusku, Číne, Indii a vraj zomrel v Paríži v roku 1990. Nikto však nevie o ňom nič. Jeho žiak Neuwirth je tiež postava, ktorá v sebe symbolizuje naše dejiny. Kolakovičove predstavy naplnil do bodky. Napriek ťažkej base a nepriazni osudu ostal verný. A na tento postoj sa dá dnes ukázať ako na maják pri častom tápaní. Zo seminára bude pripravený obsiahly zborník, ktorý Istropolitan, ako spoluorganizátor, rozdá všetkým záujemcom.

Plepo

(Visited 143 times, 1 visits today)

Stalo sa...

25. 6. 1932

V Trenčianskych Tepliciach sa v dňoch 25. a 26. 6. 1932 konal Kongres mladej slovenskej generácie. Zúčastnilo sa na ňom asi päťsto osôb z celého spektra politických strán a ideologických zameraní. V intenzívnych debatách o stave Slovenska prejavila väčšina prítomných nespokojnosť s vládnym režimom, dožadovala sa rešpektovania demokratických zásad a etických noriem v politike a jednohlasne vyslovila presvedčenie, že Slováci sú samobytný národ, ktorý má právo na politickú, kultúrnu i hospodársku autonómiu v zmysle federatívneho usporiadania spoločného štátu s českým národom.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo