Hviezdna dišputa s Igorom Kapišinským

Vo štvrtok 18. 5. 2006 sme na Svoradove privítali fascinujúceho človeka – astronóma Igora Kapišinského. Tento vedec, ktorého články sa objavili v najrenomovanejších vedeckých časopisoch, sa s nami podelil o svoje mnohokrát nekonvenčné názory a pohľady nielen na vedu ako takú, ale aj transcendentno. 

 

Dedo Igora Kapišinského bol gréckokatolícky kňaz. Viera ho fascinovala a formovala od malička. Preto popri matematike u Leva Bukovského študoval aj teológiu. Potom prišli ruskí okupanti a všetko sa v jeho živote skomplikovalo. No nakoniec predsa len doštudoval (jeho diplomovka mala 500(!) strán a spolu s titulom získal aj doktorát. Astronómiu obrátil hore nohami. Skúma mikrometrický medzihviezdny prach, je teda astronóm, ktorý sa na hviezdy díva cez mikroskop. A o tom, že veľmi úspešne, svedčí nadštandardná spolupráca s NASA.

V našej debate sme načrtli tri okruhy. Prvým bola debata o článku, ktorý uvádzame nižšie. Darwinizmus alebo ID? Kapišinský ako neuveriteľne zápalistý bojovník za vedecké proti antivedeckému má vo veci jasno. “Kde si zástupcovia ID či kreacionizmu v procese evolúcie nevedia rady, vopchajú Pána Boha. Myslia, že takto zachránia náboženstvo. Robia pritom pravý opak. Vytvárajú ateistov” (voľný cit.). Pri tejto debate astronóm verejne vyznal svoju vieru, v ktorej nemajú miesto viaceré dogmy, ktoré sa snaží ako teológ z katolicizmu vyhnať. “Kde sú šaty nanebovstúpenej Panny Márie?”, pýta sa.

Druhou oblasťou bola samotná vedecká práca. Americké lietadlá so špeciálnymi lapačmi zachytávajú v stratosfére (16 km nad Zemou) častice, ktoré potom pár vybraných svetových labákov skúma a definuje. Kapišinského pracovisko patrí medzi tie najpoprednejšie s absolútnou dôverou NASA, čo je pre nás, často maloverných vo vlastné sily, dôvod na hrdosť. “Nepohodol som sa s riaditeľom. V decembri končím”. A sme doma, veda naša slovenská.

Do tretice asi najemotívnejšia Kapišinského záľuba – boj proti šarlatánstvu. V rámci neho sa dokonca naučil robiť astrologické horoskopy, aby vedel nepriateľa poraziť vlastnými zbraňami. Aj podivíni typu vesmírni lidé “to je regulérne chorý človek” a astrológovia všetkého druhu (vyhral s nimi dokonca súdny proces) zaberajú veľa z jeho obdivuhodnej vitality. “Homeopatia je podvod storočia”, dodáva na záver. Veľmi osviežujúci večer.

Plepo

Pridať komentár

Security Code:

Stalo sa...

26. 8. 1943

Spišský biskup a podpredseda Štátnej rady SR mons. Ján Vojtaššák dostal v auguste 1943 nepodpísanú správu o tom, že Židov vysídlených zo Slovenska Nemci neposielajú na práce, ale ich tam postupne vyvražďujú. Správa ním tak otriasla, že sa rozhodol napísať o tom ministrovi vnútra SR A. Machovi. Básnik Valentín Beniak, ktorý bol vtedy šéfom kabinetu MV, na mieste predložil list Machovi. Biskup Vojtaššák ho žiadal, aby urobil všetko, čo je v jeho moci na záchranu ešte žijúcich Židov v nemeckých táboroch, a najmä na Slovensku. Minister Mach si dal hneď zavolať nemeckého vyslanca Ludina, ktorému vec oznámil a povedal mu, že zo Slovenskej republiky nebude viac vyvezený ani jeden Žid, kým sa osobitná slovenská komisia na mieste nepresvedčí, ako Nemecká ríša zachováva medzištátnu dohodu o ľudskom zachádzaní so Židmi, ktorých jej Slovensko dalo k dispozícii ako pracovné sily. Nemci takúto komisiu pripustiť nemohli, čím vlastne iba potvrdili túto hroznú správu. Preto sa napriek opätovným nátlakom Hitlerových agentov Židia zo Slovenska viac nevyvážali. Aj predseda vlády SR prof. V. Tuka odvtedy prijal za svoje toto stanovisko a odrážal nátlaky Nemcov na 'doriešenie židovskej otázky' podmienkou vyslania slovenskej komisie do pracovných táborov. Podľa neskorších (1980) spomienok Alexandra Macha tento list biskupa Vojtaššáka zachránil asi päťdesiattisíc Židov pri živote a pravdepodobne aj jeho (Machov) vlastný život.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo

Kategórie