Súčasné Chorvátsko

Vo štvrtok 10. 11. 2005 zavítal na Svoradov náš spolkový brat Ján Petrík v/o Pltník. Od roku 1999 pôsobil ako veľvyslanec Slovenska v Chorvátsku a Bosne a Hercegovine. Práve o Balkáne a záležitostiach s ním súvisiacich sa rozhovoril počas zaujímavej prednášky. 

Pred pár dňami premiér SR povedal odstupujúcemu premiérovi Nemecka, že s rozširovaním EÚ o Chorvátsko sa hádam ani netreba tak veľmi ponáhľať. Prezident SR si zas poplietol Chorvátsko so Srbskom. Exveľvyslanec Pltník to diplomaticky nedramatizoval. Keďže jeho misia sa skončila len pred pár dňami, bol plný dojmov a svoje rozprávanie niekoľkokrát obohatil krásnou chorvátčinou. Napríklad keď citoval odpoveď manželky generála Gotovinu, keď jej prišli policajti zatknúť muža: „nema, nema…!“ Dostal echo. O tejto rozporuplnej postave sme sa dozvedeli viacero zaujímavostí. Keďže slúžil vo francúzskej cudzineckej Légii, má dvojité občianstvo. No žiadny svätec to veru nieje. Ako o ňom povedal Pltník, „kade chodil, deti robil.“ S Chorvátmi máme veľa spoločných čŕt. Okrem katolicizmu či mariánskej úcty aj kus spoločnej histórie v Uhorsku. Aj keď maďarizácia tu nebola ani zďaleka taká dramatická. No a možno že aj zásluhou diplomatov ako Ján Petrík budeme čochvíľa spoločne členmi spojenej Európy. Do Záhrebu po ňom odišiel veľvyslancovať šachista Báňas z Trnavy.

Plepo

(Visited 49 times, 1 visits today)

Stalo sa...

19. 1. 1948

V Martine zomrel prozaik, literárny historik a kritik, jazykovedec, publicista, redaktor, doživotný správca Matice slovenskej, univerzitný profesor Jozef Škultéty. Narodil sa 25. novembra 1853 v Potoku. Za národnú a politickú činnosť, v ktorej obhajoval svojbytnosť slovenského národa, bol perzekvovaný. Národné noviny redigoval 38 rokov, Slovenské pohľady 26 rokov. Stručný výber z jeho veľkého diela obsahuje sedem obsiahlych zväzkov. Bol členom viacerých zahraničných vedeckých spoločností.

19. 1. 1949

Prezident Gottwald prijal delegáciu katolíckych biskupov (Matocha, Trochta, Nécsey), ktorí mu predložili desaťbodové memorandum o krivdách voči katolíckej Cirkvi.

19. 1. 1993

Slovenská republika, ktorú hneď po vyhlásení samostatnosti uznalo 91 štátov, bola na odporúčanie Bezpečnostnej rady OSN prijatá do Organizácie spojených národov ako jej 180. členský štát.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo