Súčasné Chorvátsko

Vo štvrtok 10. 11. 2005 zavítal na Svoradov náš spolkový brat Ján Petrík v/o Pltník. Od roku 1999 pôsobil ako veľvyslanec Slovenska v Chorvátsku a Bosne a Hercegovine. Práve o Balkáne a záležitostiach s ním súvisiacich sa rozhovoril počas zaujímavej prednášky. 

Pred pár dňami premiér SR povedal odstupujúcemu premiérovi Nemecka, že s rozširovaním EÚ o Chorvátsko sa hádam ani netreba tak veľmi ponáhľať. Prezident SR si zas poplietol Chorvátsko so Srbskom. Exveľvyslanec Pltník to diplomaticky nedramatizoval. Keďže jeho misia sa skončila len pred pár dňami, bol plný dojmov a svoje rozprávanie niekoľkokrát obohatil krásnou chorvátčinou. Napríklad keď citoval odpoveď manželky generála Gotovinu, keď jej prišli policajti zatknúť muža: „nema, nema…!“ Dostal echo. O tejto rozporuplnej postave sme sa dozvedeli viacero zaujímavostí. Keďže slúžil vo francúzskej cudzineckej Légii, má dvojité občianstvo. No žiadny svätec to veru nieje. Ako o ňom povedal Pltník, „kade chodil, deti robil.“ S Chorvátmi máme veľa spoločných čŕt. Okrem katolicizmu či mariánskej úcty aj kus spoločnej histórie v Uhorsku. Aj keď maďarizácia tu nebola ani zďaleka taká dramatická. No a možno že aj zásluhou diplomatov ako Ján Petrík budeme čochvíľa spoločne členmi spojenej Európy. Do Záhrebu po ňom odišiel veľvyslancovať šachista Báňas z Trnavy.

Plepo

(Visited 49 times, 1 visits today)

Stalo sa...

25. 6. 1932

V Trenčianskych Tepliciach sa v dňoch 25. a 26. 6. 1932 konal Kongres mladej slovenskej generácie. Zúčastnilo sa na ňom asi päťsto osôb z celého spektra politických strán a ideologických zameraní. V intenzívnych debatách o stave Slovenska prejavila väčšina prítomných nespokojnosť s vládnym režimom, dožadovala sa rešpektovania demokratických zásad a etických noriem v politike a jednohlasne vyslovila presvedčenie, že Slováci sú samobytný národ, ktorý má právo na politickú, kultúrnu i hospodársku autonómiu v zmysle federatívneho usporiadania spoločného štátu s českým národom.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo