Pätnásť rokov slobody

Minulý týždeň sme si pripomenuli 15. výročie pádu komunistického režimu. Pri tejto príležitosti sa viacero spolkových bratov zúčastnilo dvoch podujatí: prezentácie knihy profesora Róberta Letza „Štruktúry moci“ v Primaciálnom paláci a spomienky na obete totality, ktorú organizoval Zväz protikomunistického odboja na ružinovskom cintoríne.
 

16. novembra 2004, 15. rokov po prvej bratislavskej študentskej demonštrácii predstavil profesor Robo Letz knihu, na ktorej pracoval viac ako tri roky. Opisuje v nej „technológiu moci“ komunistickej strany, pomocou ktorej sa v rokoch 1945 až 1948 dostala k vládnutiu a ktorú potom na Slovensku praktizovala až do novembra 1989. Na prezentácii sa zúčastnil aj predseda NR SR a dvaja ministri. Po skončení sme sa v neformálnom rozhovore zoznámili s profesorom Jánom Letzom, chemikom a filozofom a tiež s Imrichom Kružliakom, legendou bývalého Svoradova. Obaja prejavili veľký záujem stretnúť sa s našim spolkom na svoradovskej pôde.

17. novembra sa pri pamätníku, na ktorom sú spísané mená umučených a popravených ľudí v rokoch 1948 – 1989 konala pietna spomienka na všetky obete komunizmu na Slovensku. S hlavným prejavom vystúpil Jozef Vicen, bývalý svoradovčan a predseda Zväzu protikomunistického odboja. Prítomný bol aj prezident SR spolu s bývalým ministrom spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky Čičom. Ivan Šimko podotkol, že boli prítomní „väzni aj väznitelia“.

 Plepo

(Visited 18 times, 1 visits today)

Stalo sa...

28. 1. 1949

Diplomatický zástupca Svätej stolice v Prahe mons. Segni osobným listom ministrovi zahraničných vecí V. Clementisovi oficiálne protestoval proti nezákonnému prenasledovaniu katolíckej Cirkvi. Uviedol presné údaje o zastavení všetkých lokálnych farských publikácií a 25 katolíckych časopisov. Poukázal na to, že do siedmych katolíckych vydavateľstiev boli nasadení vládni zmocnenci.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo