Súčasný Cyprus

 

Jednou z krajín, kde môžeme po prvom máji 2004 cestovať na občiansky preukaz, sa stal aj ostrov Cyprus, presnejšie jeho grécka časť. Pre mnohých z nás je to stále „terra incognita“. Na Svoradov nám ju prišiel priblížiť mladý diplomat Rudo Michalka.

 

Cyprus bol oddávna strategickým územím. Ako svoju základňu ho využívali Feničania, Gréci, Rimania, neskôr križiaci a v nedávnej minulosti Angličania, ktorí tu majú stále svoje základne. Svoje meno získal zo slova cuprum – meď, ktorej zásoby boli v minulosti jedným zo zdrojov bohatstva tohto ostrova. Po invázii Turkov v sedemdesiatych rokoch minulého storočia sa Cyprus, ktorého veľkosť sa rovná veľkosti Banskobystrického kraja, rozdelil na grécku a tureckú časť. Tú tureckú uznáva iba Turecko, grécka sa spolu so Slovenskom stala členom EÚ. Hlavné mesto Nikózia je jedným z posledných rozdelených miest na svete. Cez hranicu, ktorá je na viacerých miestach zabezpečená mínovými poliami však nik neprechádza. Etnické rozdelenie je takmer stopercentné. Pri zbližovaní znepriatelených území už dlhodobejšie výrazne pomáha naša diplomacia a poriadok na hranici úspešne zabezpečuje 250 slovenských vojakov. Podľa slov Ruda Michalku je Cyprus turistickým rajom. More je krásne a teplé, banány a pomaranče rastú ako vody, v zime sa dá dokonca lyžovať a malé pivo vyjde na tri stovky.

Plepo

(Visited 18 times, 1 visits today)

Stalo sa...

20. 6. 1949

Pápež Pius XII. osobitným dekrétom vyhlásil tzv. 'Katolícku akciu' v Československu za schizmatické hnutie, ktoré si bezprávne prisvojilo názov 'katolícka'. Jej iniciátorov a všetkých kňazov i laikov, ktorí do nej vedome a dobrovoľne vstúpili, vyhlásil za odpadlíkov, postihnutých najťažším cirkevným trestom exkomunikácie (vyobcovaním z Cirkvi), od ktorej ich môže oslobodiť iba Apoštolská stolica. Komunistická vláda nasadila do všetkých biskupských úradov tzv. 'štátnych zmocnencov', ktorí kontrolovali deň i noc všetky pohyby, kontakty a činy biskupov a ich najbližších spolupracovníkov.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo