Rusko a jeho obrázky

Dva dni pred stretnutím s Jozefom Vicenom, svoradovčanom a bojovníkom proti komunizmu, sme sa pozreli na krajinu Dostojevského a Lenina očami mladých slovenských vedcov – chemikov Jara Katrlíka a Miška Korenka.
 

Doktor Katrlík a jeho dobrodružná cesta Bratislava – Moskva – Jekaterinburg – Vladivostok – Sachalin – Komsomoľsk – Bajkal – Irkutsk – Moskva – Bratislava, ktorá trvala jeden intenzívny mesiac, ukázala krajinu bývalých sovietov v novom svetle. V roku 1919 sa BAM z opačnej strany viezol Štefánik aj s partiou slovenských vojakov. Je to cesta európskej civilizácie smerom do ázijského sveta. Poteší, že aj na Sachaline, (nehovoriac o Aleutách) sa môžeme stretnúť s kresťanstvom. Zaujímavé bolo zistenie, že autá na Ďalekom východe chodia v pravo, ale drvivá väčšina má japonský volant v pravo. Na Sibíri žije 15% ukrajincov, ktorí sa tam dostali za Stalina a neskôr. Ich naturel je oveľa bližší nášmu. No vraj ich pesimizmus je výraznejší ako ruský či burjatský.. Zaujímavé.

Mišove mesačné zážitky z polostrova Kola a Petrohradu s famóznou Ermitážou s tureckými hajzlami či problémy s prevozom chemikálií z ruskej na slovenskú akadémiu vied sú tiež osviežujúce. Podnebie ďalekého severu vplyvom končiaceho karibského Golfského prúdu je podobné južnej Sibíri. Ľudia sú vraj veľmi pohostinní.

 Je dobre, že napriek Štúrovým túžbam a boľševickej snahe sme v Európe.

 Plepo

(Visited 15 times, 1 visits today)

Stalo sa...

19. 1. 1948

V Martine zomrel prozaik, literárny historik a kritik, jazykovedec, publicista, redaktor, doživotný správca Matice slovenskej, univerzitný profesor Jozef Škultéty. Narodil sa 25. novembra 1853 v Potoku. Za národnú a politickú činnosť, v ktorej obhajoval svojbytnosť slovenského národa, bol perzekvovaný. Národné noviny redigoval 38 rokov, Slovenské pohľady 26 rokov. Stručný výber z jeho veľkého diela obsahuje sedem obsiahlych zväzkov. Bol členom viacerých zahraničných vedeckých spoločností.

19. 1. 1949

Prezident Gottwald prijal delegáciu katolíckych biskupov (Matocha, Trochta, Nécsey), ktorí mu predložili desaťbodové memorandum o krivdách voči katolíckej Cirkvi.

19. 1. 1993

Slovenská republika, ktorú hneď po vyhlásení samostatnosti uznalo 91 štátov, bola na odporúčanie Bezpečnostnej rady OSN prijatá do Organizácie spojených národov ako jej 180. členský štát.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo