Náboženský a etnický vývin na východnom Slovensku za posledných 200 rokov

14. 11. 2002 – Medená 10
Vo štvrtok 14.11.2002 sa na Medenej uskutočnila prednáška brata Mgr. Petra Šoltésa, PhD. na tému Náboženský a etnický vývin na východnom Slovensku za posledných 200 rokov.
Tejto otázke sa Peter venoval vo svojej dizertačnej práci. Na mušku si zobral predovšetkým oblasť bývalej Zemplínskej župy. Etnické zlozenie Zemplínčanov bolo a aj je veľmi rôznorodé. Sever obývali Rusnáci, stred Slováci – východniari, juh Maďari a bola tu dokonca aj česká dedina. Religiózne boli a sú Rusíni gréckokatolíci, Slováci rímskokatolíci, (pár slovenských dedín je kalvínskych, čo je na Slovensku rarita), Maďari katolíci a kalvíni. Pravoslávni na východe neboli, až po vzniku ČSR a predovšetkým po roku 1948, keď komunisti Gréckokatolícku cirkev zakázali. Peter nás oboznámil aj o pohyboch obyvateľstva v rámci župy pod tlakom vojen či kvôli odchodu Turkov z Uhorska. Po prednáške sa rozprúdila zaujímavá diskusia. Myslím, že touto historickou rozpravou sme v Spolku po čase začali napĺňať aj jeden z našich štyroch základných princípov – a to princíp scientia.

Plepo

(Visited 17 times, 1 visits today)

Stalo sa...

18. 1. 1939

V Bratislave sa konalo prvé slávnostné zasadanie Slovenského snemu, na ktorom sa zúčastnila aj vládna delegácia z Prahy na čele s ministerským predsedom Beranom. Beran daroval dôstojníkom Hlinkovej gardy čestné dýky.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo