Oslava 9. výročia založenia ISTROPOLITANU

8. 11. 2002 – Hradná vináreň
V piatok 8. novembra sa uskutočnila oslava 9. výročia založenia nášho Spolku. Slávnosť sa začala svätou omšou v gotickej kaplnke svätej Kataríny na Michalskej ulici ktorú celebroval d. p. farár z Nitry – Drážoviec Ján Smolka.
 

V homílii pripomenul dôležitosť pripravovaného rozšírenia Európskej únie. Na Slovensku sa ku kresťanstvu prihlásilo 85% ľudí, preto je povinnosťou každého kresťana svoju vieru aj žiť. 

Po skončení sme sa presunuli do hradnej vinárne, kde sme pokračovali slávnostným kommersom, ktorý otvoril senior Plepo. Po zaspievaní študentskej hymny Gaudeamus igitur senior privítal hostí, z ktorých treba pripomenúť J.E. Maximiliana Pammera (jedného zo zakladateľov Istropolitanu a bývalého veľvyslanca Rakúska na Slovensku) s manželkou a filisterseniora bratského spolku Bajuvaria z Viedne (bohužiaľ, jeho slovenský náprotivok nebol prítomný). Po predstavení hostí zaznela spolková hymna Hej Slováci, po ktorej so slávnostným príhovorom vystúpil brat Hannes. 

Ako menu sa podávala morčacina s ananásom. Posilnení výdatnou večerou sme v našich radoch slávnostne privítali naše dve nové líšky – Stana a Martina, ktorým senior s majorom líšok odovzdali lišiacke pásky. Kommers sa ukončil hymnou Slovenskej republiky. 

Počas neofícia sme sa príjemne zabávali na problémoch dedinského pána farára Jana Smolku a neskôr v R.I.P.e.

(Visited 17 times, 1 visits today)

Stalo sa...

20. 1. 1928

Vláda Československej republiky schválila 'Modus vivendi', dohodu medzi ČSR a Svätou stolicou, ktorou sa zakončilo trojročné obdobie napätia medzi Cirkvou a štátom.

20. 1. 1939

Prezident republiky Dr. Hácha na návrh Slovenského snemu vymenoval tretiu vládu Slovenskej krajiny. Jej predsedom bol opäť Dr. Jozef Tiso, ktorý zastával aj funkciu ministra vnútra. Ďalšími členmi tretej slovenskej autonómnej vlády boli: minister školstva Jozef Sivák, minister hospodárstva Dr. Mikuláš Pružinský, minister financií Pavol Teplanský, minister dopravy Dr. Ferdinand Durčanský a minister spravodlivosti Dr. Miloš Vančo. V tejto vláde zo šiestich ministrov dvaja (30 %) neboli členmi HSĽS.

Prihlásenie


Zabudnuté heslo